KẾ TOÁN

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

CHỮ KÝ SỐ

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

thông tin liên hệ
-

Nguyễn Mạnh Hùng
Giám đốc
0913 518 119 - (08)68 115 117

-

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Lao động đã qua đào tạo
Lao động đã qua đào tạo
Lao động phổ thông
Lao động phổ thông
Cần tuyển gấp 12.000 lao động nữ
Cần tuyển gấp 12.000 lao động nữ