KẾ TOÁN

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

CHỮ KÝ SỐ

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

thông tin liên hệ
-

Nguyễn Mạnh Hùng
Giám đốc
0913 518 119 - (08)68 115 117

-

CHO THUÊ LAO ĐỘNG

Cho thuê lao động làm việc tại nhà máy
Cho thuê lao động làm việc tại nhà máy
Dịch vụ thuê ngoài nhân sự - Giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp
Dịch vụ thuê ngoài nhân sự - Giảm bớt gánh nặng ch...