KẾ TOÁN

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

CHỮ KÝ SỐ

CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

thông tin liên hệ
-

Nguyễn Mạnh Hùng
Giám đốc
0913 518 119 - (08)68 115 117

-

KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Gở rối sổ hoàn thiện sổ sách kế toán
Gở rối sổ hoàn thiện sổ sách kế toán
Lập hồ sơ hoàn thuế
Lập hồ sơ hoàn thuế
Dịch vụ kế toán thuế
Dịch vụ kế toán thuế
Lập hồ sơ thuế ban đầu
Lập hồ sơ thuế ban đầu

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Thành Lập Doanh Nghiệp 1500K
Thành Lập Doanh Nghiệp 1500K
Giải Thể Doanh Nghiệp 3000000
Giải Thể Doanh Nghiệp 3000000
Xin Chứng Nhận Đầu Tư
Xin Chứng Nhận Đầu Tư

CHỮ KÝ SỐ

CUNG ỨNG NHÂN LỰC

Lao động đã qua đào tạo
Lao động đã qua đào tạo
Lao động phổ thông
Lao động phổ thông
Cho thuê lao động làm việc tại nhà máy
Cho thuê lao động làm việc tại nhà máy
Dịch vụ thuê ngoài nhân sự - Giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp
Dịch vụ thuê ngoài nhân sự - Giảm bớt gánh nặng ch...